Home

ARTSesja – kim jesteśmy?

 

Tegoroczny projekt sztuki w przestrzeni publicznej dobiegł końca. W sumie wzięło w nim 10 artystów, w tym dwie osoby z poza Polski. W warsztatach wzięło udział wiele osób zainteresowanych sztuką i czynnym udziałem w artystycznych eksperymentach. Wśród artystów, czworo zostało zaproszonych, reszta została wyłoniona drogą konkursu.

 

Nad projektem czuwali specjaliści z dziedziny sztuki: Anita Glesta, artystka i kuratorka z Nowego Yorku, Dziekan wydziału Rzeźby Krakowskiej ASP Profesor Józef Murzyn, wybitny specjalista w dziedzinie sztuki Pan Dr Józef Grabski, oraz Pan Poseł i aktor Teatru Ludowego Jerzy Fedorowicz. Kuratorem projektu jest Pan Krzysztof Krzysztof. ARTSesja została współorganizowana z ZIKiT.

 

Patronat honorowy nad imprezą objął Pan Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski.

 

ARTSesja symultanicznie łączyła w sobie kilka realizacji naraz. Równocześnie podczas trwania części plenerowej projektu, gdy mieszkańcy Nowej Huty oraz zwiedzający mogli obserwować lub brać udział w powstawaniu prac pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury a łąką przy Centrum E, w centrum Krakowa Ryho Paprocki zaprezentował swoją rzeźbę Interferencje na Placu Wszystkich Świętych a dwa tygodnie później Lena von Lapschina zrealizowała swój mural wykonany unikatową techniką na moście Kotlarskim nieopodal MOCAKu.

  

Drgająca i refleksyjna praca Ryho Paprockiego, wrzecionowata, zarazem potężna i lekka rzeźba zbudowana jest z nylonowych nici. Łączy miasto subtelnym kolorem gry świateł nocą a w dzień otula rozległą architekturę placu.

 

Lena von Lapschina poświęciła część swego muralu sztandarowemu pytaniu ARTSesji ‘Kim Jesteśmy’ ciekawie wiążąc substancję haseł – znaków (hieroglifów) z izokefalicznym podziałem przestrzeni. Na drugiej części muralu artystka równoważy oryginalną koncepcję dzieląc się z nami subiektywną oceną własnych wrażeń co do Krakowa - jej podróży prosto z San Francisco i relacjach z legitymującymi ją stróżami prawa.

 

Małgorzata Łojko przez pierwsze dwa tygodnie ARTSesji budowała swoje wiklinowe Kłęby na nowohuckiej łące. W powstaniu prac udział mieli także mieszkańcy. Z czasem pozostawione na życzenie artystki samemu sobie organiczne rzeźby, stały się samodzielnymi tworami: toczonymi, podpalanymi lub przenoszonymi przez ludzi.

 

Ewa Wesołowska wykorzystała naturalną ‘ścieżkę życzeń’ do skrystalizowania realnej przenośni tego zagadnienia. Mieszkańcy mogli odcisnąć swe stopy lub ręce w żółtej masie, która stała się z czasem nową ścieżką, zbudowaną z zapisu fragmentów ciał mieszkańców. Po drodze można obecnie chodzić pomiędzy Centrum E a Nowohuckim Centrum Kultury.

  

Wioletta Buczek i Sebastian Warszawa poświęcili się zbudowaniu precyzyjnej, abstrakcyjnej kompozycji. Oparta na formach przestrzennych trójkątów, czysta poprzez zminimalizowaną konstrukcję jest przystankiem pomiędzy niebem a ziemią.

 

Łukasz Karcz rozwinął swoją deklarację moralną w postaci obiektów – znaków, które można odczytać na Bulwarach Wiślanych. Jego znak ‘tolerancja rasowa’ dość szybko została naznaczona wandalizmem, jednak artysta podjął szybką kontrę. Ta sztuka imitująca elementy codziennego życia – znaki drogowe jest na pewno najbardziej kontrowersyjnym projektem ARTSesji. Czy można nakazać komuś tolerancję? Ale zarazem, czy społeczeństwo definiujące się za pomocą kodów-znaków może sobie pozwolić na tolerancję wobec braku tolerancji?

 

Malarz Jacek Jarczewski zaprezentował unikatową technikę malowania – rzeźbienia w formie malarstwa haptycznego. Trzy jego monochromatyczne obiekty odbiera się dotykiem i wzrokiem. Ulokowane przy nurcie Wisły, abstrakcyjne obrazy nawiązują do fluktuacji wody. Artysta podczas warsztatów poświęconych malarstwu haptycznemu zrealizował dodatkowy projekt, wykorzystując stół dostarczony przez jednego ze sponsorów, przekształcił go w Stół Polski, obecnie eksponowany w Alei Róż. Stół apraktyczny, choć zachęcamy spróbować znaleźć dla niego własną funkcję.

 

Paweł Orłowski przeniósł symbolicznego mieszkańca Kazimierza na Podgórze. Nogi nurkują w gruncie Kazimierza, by tułów wydobył się w pobliżu Kładki Bernadka po drugiej stronie. Rzeźba z daleka ze względu na swoją metalową konstrukcję przypomina portowe konstrukcje by z bliska stać się formą figuratywną. Optyka i psychika mieszają się nawzajem.

 

Brele Scholz zrealizowała swoją rzeźbę w drewnie. Jest to materiał w którym realizuje się od lat. Temat nagości, rozumiany drogą Bacona, pozwolił artystce dotrzeć do stworzenia dwuznacznych form. Jej praca odczytywana wielorako, ma w sobie nutę romantycznego dramatyzmu.

 

Karol Słowik może być nazwany feniksem ARTSesji. Artysta, którego ‘radioaktywny monument’ został uszkodzony w końcowej fazie realizacji dokończył swój zamiar wyeksponowania fluorescencyjnego obiektu, który stałby się znacznikiem, miejscem samym dla siebie w postaci świecącej w nocy pastylki. Jej blada, lazurowa poświata oświetla nocą park przy NCK.

 

Krzysztof Krzysztóf również zrealizował swoją rzeźbę. Jej tytuł ‘Para’. Jest poświęcona ukochanej. Można ją zobaczyć na łące nieopodal NCK.

 

Od kuratora ARTSesji:

 

Być artystą to jest mieć świadomość co jest słuszne poza pulą potrzeb generowaną poprzez społeczeństwo i zdolność do przekazania tej świadomości w zorganizowany, czytelny sposób z powrotem. Ludzka świadomość potrzebuje wygenerowania obrazu siebie samej. W reklamie będzie to generowanie potrzeb (personifikowanie potrzeb za pomocą wizualnych form reklamy). W sztuce jest to generowanie idei łączących ludzką społeczność, inspirowanie i motywowanie jednostki do samo kreacji – bez świadomego narzucania oceny przez artystę.

 

Każde dzieło sztuki jest tworem egotycznym, stającym się samodzielną formą interpretacji siebie samego. Może być stworzone na różnych płaszczyznach: relacji, przekazu, informacji, idei, potrzeb biologicznych, inspiracji, emocji. Wybitne dzieła sztuki stają się nie tylko zwierciadłami nas samych ale wskaźnikami relacji, latarniami morskimi, skupiającymi ludzi o podobnej wrażliwości, wyobraźni, ideałach czy chęciach.

 

Czy sztuka jest dla ludzi mających potrzeby? Czy sztukę można pokazać w relacji z reklamą, jako np. spersonifikowaną potrzebę? Tam gdzie mówimy o rynku sztuki, na pewno – choć szeroko pojęta jakość nie jest tu najważniejszym czynnikiem, a zysk wynikający ze scedowania potrzeby odbiorcy do zaspokojenia swojego egoizmu.

 

Konstruktywna relacja artysta – dzieło – odbiorca jest możliwa jako traktowanie się na płaszczyźnie darującego i obdarowywanego. W takiej relacji pozostają zachowane czyste intencje. Każdy pozostaje sobą, bez narzucenia swojego światopoglądu – a jednak – to dzieło sztuki staje się w tym momencie samodzielną osobliwością. Nowym zbiorem matematycznych zdarzeń w rzeczywistości o samodzielnym wpływie na relacje między ludzkie. W taki sposób ludzka świadomość jest w stanie połączyć się z pełną świadomością poza ułomnym językiem werbalnym, docierając do siebie językiem znacznie doskonalszym.

 

Dzieło sztuki stworzone w takiej relacji i z taką świadomością staje się drogą do przeżycia absolutu w czystej intencji. Nie jest to jedyna droga, istnieje jako jedna z możliwych. Życzę wszystkim, by mogli się obdarowywać w taki właśnie sposób. Nie kupujcie się nawzajem. Nagradzajcie.

 

Krzysztof Krzysztof chciałby podziękować wszystkim, dla których ARTSesja stała się ważną częścią ich życia i wspólnie została zrealizowana, w szczególności jego najbliższym.

 

Organizatorzy i uczestnicy ARTSesji pragną podziękować za wspólne i piękne chwile:

 

ATLAS Polska, TERMOrganika, IKEA Kraków, Arcerol Mittal, TOPEX, IMG, Reckli, Dźwigni Handlu

 

Oraz:

 

ZIKiT, UMK, Straży Miejskiej i Policji oraz Patronom Medialnym: Gazecie Wyborczej, Radiu Kraków, MMKraków.